Prof. Mikio Sasaki


Hachinohe Institute of Technology
Japan